Biden Berkemungkinan Meneruskan Polisi Trump Terhadap China

President-elect Joe Biden tidak menunjukkan sebarang tanda yang beliau akan menarik semula kempen sekatan Trump yang telah dikenakan terhadap industri dan syarikat-syarikat teknologi China. Terdahulu, pemerintahan Trump telah mengambil langkah memutuskan ikatan dengan firma teknologi China yang utama. Salah satu contohnya adalah Huawei, yang mana telah diletakkan oleh US dalam senarai hitam berikutan ancaman terhadap …

Biden Berkemungkinan Meneruskan Polisi Trump Terhadap China Read More ยป